Noteikumi

Tīmekļa vietne www.citarota.lv ir tiešsaistes iepirkšanās portāls (turpmāk tekstā „Portāls” vai „Tīmekļa vietne”), ko ieviesis uzņēmums IK “CITA ROTA” (turpmāk tekstā “Cita Rota”), uzņēmums ar reģistrācijas numuru 40103996037 un juridisko adresi Cēsu iela 26-6, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā „Pārdevējs”), izmanto Portālu kā CITA ROTA preču e-komercijas tirdzniecības kanālu Latvijā.

Šī Konfidencialitātes politika ir pamats tam, kā Pārdevējs un Cita Rota (turpmāk tekstā „mēs” vai „vienoti datu apstrādes speciālisti”) apstrādā informāciju, izmantojot šo portālu.

Izmantojot Tīmekļa vietni vai sniedzot mums savus personas datus Portālā, vai izmantojot citus pieejamus kanālus, jūs apņematies pildīt pašlaik spēkā esošās Konfidencialitātes politikas nosacījumus, un katru reizi, izmantojot Tīmekļa vietni, jums ir jāpārskata šis teksts, lai pārliecinātos, ka piekrītat tam.

 1. DATU VĀKŠANA UN TO APSTRĀDES GALVENIE NOLŪKI`

Mēs apkopojam un apstrādājam personisko informāciju par jūsu personu (turpmāk tekstā „personas dati”), kad jūs izmantojat Portālu. Šie personas dati bez ierobežojuma ietver personisku informāciju, kuru jūs sniedzat, pierakstoties Cita Rota portālā, navigējat un/vai iepērkaties tajā. Šāda informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes un rēķina adresi, parakstu (saņemot tiešsaistē veiktos pirkumus), dzimšanas datumu, vecumu, dzimumu, samaksas par pirkumu veidu, pirkumu informācijas vēsturi, lietotāja ID un informāciju par jūsu maksājumu.

Ja jūs nesniegsiet mums pieprasīto informāciju, mēs, iespējams, nespēsim izpildīt attiecīgo darbību, kuras nolūkā vācam datus, piemēram, piegādāt jums preces.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus šādos nolūkos:

 • Lietotāja reģistrēšanās Cita Rota portālā. Mums sniegtie personas dati, jums kā lietotājam reģistrējoties Portālā, tiks apstrādāti, lai identificētu jūs kā lietotāju Cita Rota tīmekļa vietnē un nodrošinātu piekļuvi dažādiem pakalpojumiem un funkcijām, kuras jums kā reģistrētam lietotājam ir pieejamas.
 • Pirkumi. Mēs izmantosim personas datus jūsu iegādāto preču pirkuma un pārdošanas līguma ar Pārdevēju vai jebkuras citas vienošanās starp abām pusēm sagatavošanai, apstrādei un izpildei un saistītos administratīvos un juridiskos nolūkos.

Turklāt mēs varam izmantot jūsu datus saziņai ar jums, izmantojot e-pasta vēstules, tālruņa zvanus vai īsziņas, lai informētu jūs par jūsu pasūtījuma statusu, kā arī cita veida ar pakalpojumiem saistītai saziņai, tostarp Portāla drošības atjauninājumiem.

Ja jūs sniedzat mums trešās personas informāciju, jūs uzņematies atbildību par to, lai šīs personas informētu un iegūtu viņu piekrišanu šādas informācijas sniegšanai tālāk paskaidrotajos nolūkos. Ja jūs iegādājaties preci vai dāvanu karti (turpmāk tekstā „preces”), par trešo personu sniegtā informācija tiks izmantota vienīgi, lai izpildītu preču piegādi vai apstiprinātu to saņemšanu un izpildītu jebkuru jūsu vai trešās personas iespējamu lūgumu vai pieprasījumu.

 • Dāvanu karte. Ja jūs esat saņēmuši preces kā dāvanu un vēlaties tās atdot atpakaļ, izmantojot

Tīmekļa vietni, mēs izmantosim atgriešanas veidlapā jūsu sniegto informāciju vienīgi, lai

a) apstrādātu pieprasījumu un izpildītu preču atgriešanu tieši no mājām, b) izpildītu jebkurus ar dāvanu kartes saistītus pieprasījumus vai jūsu pieprasīto preces atgriešanu un c) apstiprinātu atdotās preces saņemšanu un pēc tam nosūtītu jaunu dāvanu karti atgriezto preču vērtībā pa e-pastu vai izmantojot citus līdzvērtīgus elektroniskus līdzekļus.

 • Pieprasījumi. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu, izmantojot saziņas veidlapu, kas ir pieejama Cita Rota portālā, jūsu personas datus un kontaktinformāciju mēs varam izmantot, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, tostarp tādiem, kas ir saistīti ar Portāla tehnisko apkalpošanu, tā darbību, ar pasūtījumiem saistītām neskaidrībām utt. Lai pienācīgi izpildītu jūsu pieprasījumus, mums, iespējams, būs jāsazinās ar jums pa e-pastu, izmantojot tālruņa zvanus vai īsziņas.

Lietotājs (Jūs) ar šo garantē, ka sniegtie personas dati ir patiesi un precīzi, un apņemas mūs informēt par jebkurām izmaiņām vai grozījumiem tajos. Lietotājs uzņemas pilnīgu atbildību par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti Tīmekļa vietnei vai Cita Rota, Pārdevējam vai jebkurai trešai personai, norādot reģistrācijas veidlapā kļūdainu, neprecīzu vai nepilnīgu informāciju.

 1. INFORMATĪVĀ IZDEVUMA ABONĒŠANA

Mūsu informatīvā izdevuma abonēšanu var brīvprātīgi aktivizēt, lietotājam to akceptējot Cita Rota portālā.

Ja piekritīsiet, Cita Rota apstrādās jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju par CITA ROTA precēm, kā arī citu tādu zīmolu un/vai uzņēmumu precēm, kas izmanto mūsu Cita Rota tirdzniecības kanālus (un kuru darbība ir saistīta ar mākslinieciskā noformējuma, tekstilizstrādājumu, gatavo apģērbu un mājokļa noformējuma, kā arī citām saistītām jomām, piemēram, ādas precēm un elektroniskas komercdarbības attīstību un atbalstu), tostarp lai ar šiem produktiem vai pakalpojumiem

saistītu komercinformāciju nosūtītu pa e-pastu vai sniegtu, izmantojot citus līdzvērtīgus elektroniskās saziņas līdzekļus (piemēram, īsziņas) vai tālruņa zvanus.

Ja esat reģistrēts lietotājs, savu izvēli attiecībā uz komerciālo paziņojumu sniegšanu varat mainīt rakstot e.pastu [email protected] Jūs saņemsiet vienīgi tādus komerciālus elektroniskus ziņojumus, kuriem piekritāt vai kas citādi ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem.

 1. PERSONAS DATU IZPAUŠANA UN STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

Kad tas ir noteikti nepieciešams, mēs drīkstam izpaust šo informāciju trešās puses datu apstrādātājiem, izpildes centriem, finanšu iestādēm vai trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz mums īstenot mūsu uzņēmējdarbību (piemēram, partneriem, kas palīdz krāpniecības izmeklēšanā, rēķinu samaksā, sadarbības un atlīdzības programmās, tehnoloģisko pakalpojumu sniedzējiem, finanšu darījumu pārvaldības partneriem, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, transporta, pasūtījumu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodrošinātājiem un/vai partneriem, kas veic mūsu Tīmekļa vietnē veikto darījumu analīzi, lai piedāvātu mūsu lietotājiem pietiekamu garantiju pirkumu darījumos utt.), kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams jūsu pirkumu apstrādei. Sniedzot mums informāciju šajā Tīmekļa vietnē vai citādi, jūs skaidri atļaujat mums izpaust un apstrādāt jūsu informāciju, kā iepriekš aprakstīts. Jūsu piekrišana šai piekļuvei/informācijas izpaušanai ietver arī tos gadījumus, kad pakalpojumu izpildes efektivitātes nolūkā pakalpojumu sniedzēji var atrasties Amerikas Savienotajās Valstīs.

 1. LIETOTĀJA TIESĪBAS

Jūs varat īstenot savas piekļuves, labojumu, dzēšanas un iebildumu tiesības, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected] ar tēmas norādi „Personas datu dzēšana”. Ja vajadzīgs, mēs varam lūgt jūs konkrēto pieprasījumu apstiprināt ticamā veidā ar pieteikuma iesniedzēja identitātes apliecinājumu. Mūsu

mērķis ir nodrošināt maksimālu drošības un konfidencialitātes līmeni. Ja nolemjat izmantot šādas tiesības, lūdzu, norādiet mums e-pasta adresi, attiecībā uz kuru šādas piekļuves, labojumu, dzēšanas un iebildumu tiesības ir īstenotas.

 1. INFORMĀCIJA PAR SĪKFAILIEM

Šajā Tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkfailus — tie ir mazi teksta faili ar informāciju par jūsu navigēšanu šajā vietnē, kuru galvenais mērķis ir uzlabot jūsu darbību šajā Tīmekļa vietnē. Lūdzu, turpiniet lasīt, lai uzzinātu papildu informāciju par mūsu izmantotajiem sīkfailiem, to nolūku un citu interesējošu informāciju. Detalizētu info par sīkdatnēm var atrast Noteikumu apakšsadaļā Sīkdatnes (Cookies).

DATU VĀKŠANA UN TO APSTRĀDES GALVENIE NOLŪKI

Mēs apkopojam un apstrādājam personisko informāciju par jūsu personu (turpmāk tekstā „personas dati”), kad jūs izmantojat Portālu. Šie personas dati bez ierobežojuma ietver personisku informāciju, kuru jūs sniedzat, pierakstoties Cita Rota portālā, navigējat un/vai iepērkaties tajā. Šāda informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes un rēķina adresi, parakstu (saņemot tiešsaistē veiktos pirkumus), dzimšanas datumu, vecumu, dzimumu, samaksas par pirkumu veidu, pirkumu informācijas vēsturi, lietotāja ID un informāciju par jūsu maksājumu.

Ja jūs nesniegsiet mums pieprasīto informāciju, mēs, iespējams, nespēsim izpildīt attiecīgo darbību, kuras nolūkā vācam datus, piemēram, piegādāt jums preces.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus šādos nolūkos:

 • Lietotāja reģistrēšanās Cita Rota portālā. Mums sniegtie personas dati, jums kā lietotājam reģistrējoties Portālā, tiks apstrādāti, lai identificētu jūs kā lietotāju Cita Rota tīmekļa vietnē un nodrošinātu piekļuvi dažādiem pakalpojumiem un funkcijām, kuras jums kā reģistrētam lietotājam ir pieejamas.
 • Pirkumi. Mēs izmantosim personas datus jūsu iegādāto preču pirkuma un pārdošanas līguma ar Pārdevēju vai jebkuras citas vienošanās starp abām pusēm sagatavošanai, apstrādei un izpildei un saistītos administratīvos un juridiskos nolūkos.

Turklāt mēs varam izmantot jūsu datus saziņai ar jums, izmantojot e-pasta vēstules, tālruņa zvanus vai īsziņas, lai informētu jūs par jūsu pasūtījuma statusu, kā arī cita veida ar pakalpojumiem saistītai saziņai, tostarp Portāla drošības atjauninājumiem.

Ja jūs sniedzat mums trešās personas informāciju, jūs uzņematies atbildību par to, lai šīs personas informētu un iegūtu viņu piekrišanu šādas informācijas sniegšanai tālāk paskaidrotajos nolūkos. Ja jūs iegādājaties preci vai dāvanu karti (turpmāk tekstā „preces”), par trešo personu sniegtā informācija tiks izmantota vienīgi, lai izpildītu preču piegādi vai apstiprinātu to saņemšanu un izpildītu jebkuru jūsu vai trešās personas iespējamu lūgumu vai pieprasījumu.

 • Dāvanu karte. Ja jūs esat saņēmuši preces kā dāvanu un vēlaties tās atdot atpakaļ, izmantojot

Tīmekļa vietni, mēs izmantosim atgriešanas veidlapā jūsu sniegto informāciju vienīgi, lai

a) apstrādātu pieprasījumu un izpildītu preču atgriešanu tieši no mājām, b) izpildītu jebkurus ar dāvanu kartes saistītus pieprasījumus vai jūsu pieprasīto preces atgriešanu un c) apstiprinātu atdotās preces saņemšanu un pēc tam nosūtītu jaunu dāvanu karti atgriezto preču vērtībā pa e-pastu vai izmantojot citus līdzvērtīgus elektroniskus līdzekļus.

 • Pieprasījumi. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu, izmantojot saziņas veidlapu, kas ir pieejama Cita Rota portālā, jūsu personas datus un kontaktinformāciju mēs varam izmantot, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, tostarp tādiem, kas ir saistīti ar Portāla tehnisko apkalpošanu, tā darbību, ar pasūtījumiem saistītām neskaidrībām utt. Lai pienācīgi izpildītu jūsu pieprasījumus, mums, iespējams, būs jāsazinās ar jums pa e-pastu, izmantojot tālruņa zvanus vai īsziņas.

Lietotājs (Jūs) ar šo garantē, ka sniegtie personas dati ir patiesi un precīzi, un apņemas mūs informēt par jebkurām izmaiņām vai grozījumiem tajos. Lietotājs uzņemas pilnīgu atbildību par jebkuriem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīti Tīmekļa vietnei vai Cita Rota, Pārdevējam vai jebkurai trešai personai, norādot reģistrācijas veidlapā kļūdainu, neprecīzu vai nepilnīgu informāciju.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA UN STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

Kad tas ir noteikti nepieciešams, mēs drīkstam izpaust šo informāciju trešās puses datu apstrādātājiem, izpildes centriem, finanšu iestādēm vai trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz mums īstenot mūsu uzņēmējdarbību (piemēram, partneriem, kas palīdz krāpniecības izmeklēšanā, rēķinu samaksā, sadarbības un atlīdzības programmās, tehnoloģisko pakalpojumu sniedzējiem, finanšu darījumu pārvaldības partneriem, loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, transporta, pasūtījumu pārvaldības un klientu apkalpošanas nodrošinātājiem un/vai partneriem, kas veic mūsu Tīmekļa vietnē veikto darījumu analīzi, lai piedāvātu mūsu lietotājiem pietiekamu garantiju pirkumu darījumos utt.), kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams jūsu pirkumu apstrādei. Sniedzot mums informāciju šajā Tīmekļa vietnē vai citādi, jūs skaidri atļaujat mums izpaust un apstrādāt jūsu informāciju, kā iepriekš aprakstīts. Jūsu piekrišana šai piekļuvei/informācijas izpaušanai ietver arī tos gadījumus, kad pakalpojumu izpildes efektivitātes nolūkā pakalpojumu sniedzēji var atrasties Amerikas Savienotajās Valstīs.

Kā pieprasīt datu dzēšanu?

Nosūtiet mums e-pastu uz [email protected] ar tēmu “Privāto datu noņemšanas pieprasījums”.

Informācija par sīkfailiem

Kas ir sīkfails?

Sīkfails ir mazs teksta fails, kuru tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā, tālrunī vai citā ierīcē, ar informāciju par jūsu navigēšanu attiecīgajā tīmekļa vietnē. Sīkfaili ir vajadzīgi, lai uzlabotu un atvieglotu jūsu tīmekļa pārlūkošanas iespējas, turklāt tie nenodara jūsu datoram nekādu ļaunumu.

Lai gan šajā politikā izmantojam vispārīgu terminu „sīkfaili”, jo šis ir galvenais veids šajā Tīmekļa vietnē izmantotās informācijas saglabāšanai, jēdziena „sīkfaili” nolūkā tiek lietots arī cits nosaukums — pārlūkprogrammas „lokālā krātuve”. Visa šajā iedaļā iekļautā informācija ir attiecināma arī uz jēdzienu „lokālā krātuve”.

Kādēļ šajā Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili?

Sīkfaili ir būtiska mūsu Tīmekļa vietnes daļa. Sīkfailu galvenais uzdevums ir uzlabot tīmekļa pārlūkošanas iespējas. Piemēram, sīkfailus izmanto, lai atcerētos jūsu izvēles (valodu, valsti u. c.), kad Tīmekļa vietni pārlūkosiet un apmeklēsiet turpmāk.

Sīkfailu apkopotā informācija mums palīdz arī uzlabot Tīmekļa vietni, nosakot lietošanas biežumu un īpatnības un Tīmekļa vietnes piemērotību lietotāju individuālām interesēm un nodrošinot ātrāku meklēšanu utt.

Dažkārt, ja iepriekš esam ieguvuši jūsu informētu piekrišanu, sīkfailus, atzīmes vai līdzīgus komponentus varam izmantot, lai iegūtu informāciju, kas ļauj mums no savas vai trešās personas tīmekļa vietnes vai jebkādiem citiem līdzekļiem rādīt jums reklāmas, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas paradumu analīzi.

Kādā nolūkā sīkfaili šajā Tīmekļa vietnē NETIEK izmantoti?

Mūsu izmantotajos sīkfailos mēs nesaglabājam sensitīvu personisku informāciju, piemēram, jūsu adresi, paroli, kredītkartes vai debetkartes datus utt.

Kas izmanto sīkfailos saglabāto informāciju?

Mūsu Tīmekļa vietnē sīkfailos saglabāto informāciju izmantojam vienīgi mēs, izņemot tos tālāk norādītos „trešo personu sīkfailus”, kurus izmanto un pārvalda ārējas struktūrvienības, lai sniegtu mūsu pieprasītos pakalpojumus un uzlabotu mūsu pakalpojumus un lietotāja darbību, pārlūkojot mūsu Tīmekļa vietni. Galvenie pakalpojumi, kādiem „trešo personu sīkfaili” tiek izmantoti, ir piekļuves statistikas iegūšana un veikto maksājuma transakciju garantija.

Kā es varu izvairīties no sīkfailu lietošanas šajā Tīmekļa vietnē?

Ja vēlaties nepieļaut sīkfailu lietošanu šajā lapā, ņemot vērā iepriekš aprakstītos ierobežojumus, jums vispirms ir jāatspējo sīkfailu lietošana savā pārlūkprogrammā un pēc tam jādzēš šajā pārlūkprogrammā ar šo Tīmekļa vietni saistītie saglabātie sīkfaili.

Lai nepieļautu sīkfailu lietošanu, šo opciju varat izmantot jebkurā laikā.

Kā es varu atspējot un nepieļaut sīkfailu lietošanu?

Jūs varat ierobežot, bloķēt vai dzēst sīkfailus no šīs Tīmekļa vietnes jebkurā laikā, mainot savas pārlūkprogrammas konfigurāciju un izpildot tālāk norādītās darbības. Lai gan katrā pārlūkprogrammā iestatījumi atšķiras, sīkfaili parasti tiek konfigurēti izvēlnē „Preferences” vai „Rīki”. Papildu informāciju par sīkfailu konfigurēšanu savā pārlūkprogrammā skatiet pārlūkprogrammas izvēlnē „Palīdzība”.

Kurus konkrētus sīkfailus šī Tīmekļa vietne izmanto un kādā nolūkā?

Tālāk sniegtais pārskats ietver sīkfailus, atzīmes un līdzīgus šajā Tīmekļa vietnē izmantotus komponentus un informāciju par katra šāda komponenta nolūku, ilgumu un pārvaldību (patentētu un trešo personu).

Tehniski un personalizēti sīkfaili: identifikācijai un autentifikācijai, pārlūkošanai, interfeisa pielāgošanai, populārākajām vietnēm utt.

Šos sīkfailus izmanto, lai identificētu lietotāju sesijas laikā, novērstu lietotājam nepieciešamību atkārtoti pieteikties tīmekļa vietnē, paātrinātu tīmekļa vietnē atsevišķas procedūras, atcerētos sesijā vai turpmākos apmeklējumos veiktās izvēles, atcerētos jau apmeklētās lapas utt.

SĪKFAILI NOLŪKS ILGUMS PĀRVALDĪBA
Lietotāja identifikācija Izmanto lietotāja identifikācijai un autentifikācijai. Tie ietver arī lietotāja sesiju tehniskus datus, piemēram,savienojuma gaidīšanas laiku, sesijas identifikatoru u. c. Sesija Savi sīkfaili
Sesijasidentifikators Izmanto lietotāja http sesijas identifikācijai. Tos parasti lieto visās tīmekļa lietojumprogrammās, lai identificētu lietotāja pieprasījumus sesijas laikā. Sesija Savi sīkfaili
Navigācijas statuss Tie ļauj identificēt lietotāja navigācijas statusu (sesijas sākumu,pirmo
lapu, pirmo piekļuvi, ritināšanas statusu, balsošanas statusu utt.).
Sesija Savi sīkfaili
Lietotāja atlases Tie saglabā lietotāja izraudzītās sesijas vērtības, piemēram, veikalu, valodu, valūtu, preces, izmēru utt. Sesija Savi sīkfaili
Biežāk izraudzītāsun pēdējās atlases Tie ļauj atcerēties lietotāja iecienītākās izvēles (piemēram, veikalus), kā arī pēdējo tīmekļa sesiju laikā veiktāspēdējās atlases (veikalus, produktus, piekrišanu instalēt sīkfailus utt.). Pastāvīgi Savi sīkfaili
PIRKUMU GROZS Tie saglabā informāciju par mazo pirkumu grozu, piemēram, lietotāja identifikācijas informāciju, kas ir saistīta ar iepriekš minēto grozu. Sesija Savi sīkfaili
Protokols Tie ļauj apstrādāt pāreju starp drošiem (https) un nedrošiem (http) domēniem (protokols). Sesija Savi sīkfaili

Sīkfaili navigācijas analīzei

Šie sīkfaili iegūst vispārīgu informāciju par lietotāja piekļuvi tīmekļa vietnei (ne pašam saturam), lai pēc tam mums statistiskas nolūkiem piedāvātu apkopotu informāciju par šīm piekļuvēm.

SĪKFAILI NOLŪKS ILGUMS PĀRVALDĪBA
Izcelsme (WC_GASource) Izmanto, lai noteiktu lietotāja izcelsmi, kad tas ierodas šīs tīmekļa vietnes lapā, piemēram, vai tas prečuinformācijas lapā ir ieradies no preču režģa, meklēšanas pārlūkprogrammas vai ārējas tīmekļa vietnes. Pastāvīgi Savi sīkfaili
Google Analytics ( __utma, __utmb,__utmc, __utmd ,__utmv, __utmz,_ga…) Tie ļauj pārraudzīt tīmekļa vietni, izmantojot rīku Google Analytics, kas ir Google nodrošināts pakalpojums, lai iegūtu informāciju par lietotāja piekļuvi tīmekļa vietnei. Daži saglabātie dati ir šādi: lietotāja tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits, pirmā un pēdējā apmeklējuma datums, apmeklējumu ilgums, lapa, no kuras lietotājs piekļuva tīmekļa vietnei, lietotāja piekļuvē tīmekļa vietnei izmantotā meklētājprogramma vai saite, uz kurastas noklikšķināja, vieta pasaulē, no kuras lietotājs piekļūst utt. Šo sīkfailu konfigurāciju iepriekš nosaka Google piedāvātais pakalpojums, un sīkfaila ģenerētā informācija par jūsu tīmekļa vietnes lietošanu tiks pārsūtīta Google, Inc (Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrētam uzņēmumam), kas to saglabās. Tādēļ mēs iesakām iepazīties ar GoogleAnalytics privātuma nosacījumiem vietnē https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, lai iegūtu papilduinformāciju par tā izmantotajiem sīkfailiem un to atspējošanas iespējām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai precizitāti. Pastāvīgi Trešā persona
Optimizely (optimizely Segments; optimizely EndUser Id optimizely Pending Log Events; optimizelyBuckets…) Sīkfaili, kas identificēti ar domēnu optimizely.com vai www.optimizely.com, ļauj mums uzlabot tīmekļavietnes izskatu, jutīgumu, ziņojumus, un kopumā to nolūks ir nodrošināt lietotājam konsekventu navigācijumūsu tīmekļa vietnē, pamatojoties uz to, kā mūsu lietotāji to lieto. Daži turpmākai analīzei saglabāti dati iršādi: lietotāja skatīto atjauninājumu skaits, informācija par apmeklētāja segmentiem, piemēram,pārlūkprogrammu, kampaņu, mobilo avotu veidu un visiem noteiktajiem personalizētajiem segmentiem u. c.Šo sīkfailu konfigurāciju iepriekš nosaka mūsu pakalpojuma sniedzēja Optimizely, Inc. (Amerikas SavienotajāsValstīs reģistrēta uzņēmuma) sniegtais pakalpojums, tādēļ mēs iesakām ielūkoties šī uzņēmuma tīmekļavietnē https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335, lai iegūtu vairāk informācijas par šīuzņēmumaizmantotajiemsīkfailiem,kāarītoatspējošanu,izmantojot
saiti https://www.optimizely.com/opt_out. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par šo trešopersonu tīmekļa vietņu saturu vai precizitāti.
Pastāvīgi Trešā persona

Sīkfaili pirkumu analīzei

Šie sīkfaili ļauj apkopot informāciju par ierīci, no kuras pirkums šajā tīmekļa vietnē tika veikts, lai pārbaudītu, vai šīs transakcijas nodrošina klientiem pietiekamu garantiju.

Šie sīkfaili nekad neietver sensitīvu informāciju, piemēram, sīkāku informāciju par karti.

SĪKFAILI NOLŪKS ILGUMS PĀRVALDĪBA
Pirkuma ierīce(thx_guid) Tie ļauj identificēt ierīci (dators, tālrunis utt.), no kuras pirkums šajā tīmekļa vietnē tiek veikts, šīs informācijas turpmākai analīzei, lai mēs varētu saviem klientiem piedāvāt pietiekamu pirkuma darījumugarantiju. Šajos sīkfailos apkopoto informāciju to turpmākai analīzei vāc ārējs uzņēmums (Cybersource). Pastāvīgi Trešā persona

Šis informācijas pārskats tiks iespējami ātri atjaunināts, mainoties šajā tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem. Tomēr informācijas pārskats atjauninājumu rezultātā dažkārt īslaicīgi var neietvert kādu sīkfailu, atzīmi vai līdzīgu komponentu, lai gan tie vienmēr būs komponenti ar nolūkiem, kas ir identiski šajā pārskatā iekļautajiem.