Visas rotiņas tiek saiņotas Latviskā iepakojumā ar siena pīni un Latvijas karodziņu.