Smaids rada smaidu.
Vienmēr ir prieks redzēt priecīgus un pozitīvus cilvēkus.